Algemeen bestuur

             
Voorzitter   Willem Wiegers   w.wiegers@hetnet.nl   Lid van dagelijks bestuur
             
Secretaris   Vacature   bestuurvvsleen@gmail.com   Lid van dagelijks bestuur
             
Penningmeester   Michel van Everdingen   michel.vaneverdingen@xs4all.nl    Lid van dagelijks bestuur
             
Wedstrijdzaken algemeen   Freddy Schlimback   schlimback@home.nl    
Ledenadministratie            
Sponsoring            
             
Algemene zaken zondag   Albert Cremers   fam.cremers@ziggo.nl    
Wedstrijdzaken senioren            
             
Coördinator Kledingfonds   Aly de Vries   alydevries14@hotmail.com    
Coördinator Activiteiten            
             
Jeugdzaken   Erik Engberts   e.engberts@hetnet.nl   Tijdelijk dagelijks bestuur
             
Onderhoud Accommodatie
Groenploeg
  Henk Lanting   henkensientje@hotmail.com